Çalışma Otomasyonu ÇSGB’ye taşınmıştır.

ÇALIŞMA OTOMASYON KULLANICILARININ DİKKATİNE!

10 Temmuz 2013 tarihli ve 21151 sayılı “Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumlulukları İle Hizmet Merkezlerinin Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmelik”in Uygulama ve koordinasyon ile ilgili 8nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre Bakanlığın taşrada yürütülmesi gereken hizmetlerine ilişkin yazılımın hazırlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi Bakanlık tarafından gerçekleştirileceği yer almaktadır.

26.09.2014 itibariyle, ÇALIŞMA OTOMASYON sistemi Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi’ne devredilmiştir.Sistem mevcut kullanıcı tanımlamalarınızla ÇSGB Çalışma Otomasyonu linki üzerinden çalışacaktır.